صنعت نفت و گاز شرایط بسیار خطرناکی است که تعداد زیادی گازهای سمی و قابل اشتعال در فرآیندهای نفت و گاز تولید می شود. بیشتر اتفاقات، ناشی از نشت گاز و انفجار آن است. بنابراین، صنعت نفت و گاز به سیستم های امنیتی سطح بالا برای محافظت از محیط کار، مردم و محیط زیست نیاز دارد.

مهمترین بخش این زنجیره، ایمنی سیستم های تشخیص گاز است. سیستم های تشخیص گاز برای محافظت از افراد و اموال در برابر این خطرات، کلیدی هستند.

  • رایج ترین منابع خطر:

سولفید هیدروژن، متان، آمونیاک، پروپان، هیدروژن، دی اکسید کربن، دی اکسید گوگرد، کمبود اکسیژن / غنی سازی، VOC

  • پتروشیمی ها:

خطرات گازهای سمی، قابل اشتعال و خفه کننده در پتروشیمی ها وجود دارد. به خصوص در حین تولید، گازهای بسیار قابل اشتعال خطر بزرگی را به همراه دارند.

شایع ترین خطرات در پتروشیمی ها:

اتیلن، متانول، کلر، بنزن، دی اکسید گوگرد، گوگرد هیدروژن، VOC، برم، اسید نیتریک، فسفین و گازهای قابل اشتعال.

  • LPG:

مخلوطی از LPG، پروپان، بوتان و متان است. LPG بسیار قابل اشتعال نیاز به نظارت مداوم دارد.

رایج ترین منابع خطر: بوتان و پروپان


  • LNG:

LNG گاز طبیعی مایع است، این گازها برای راحتی و ایمنی ذخیره سازی و حمل و نقل بدون فشار به شکل مایع تبدیل می شوند. فرآیند روان سازی منشا حوادث بزرگ است. مبردهایی مانند اتان، اتیلن، پروپان، پروپیلن و بوتان اغلب برای مایع سازی مورد نیاز هستند و وجود آنها می تواند خطر بروز حوادث را افزایش دهد.

  • سکوهای فراساحلی و تولید گاز:

خطرات گاز، بیشتر ناشی از گازها و بخارات هیدروکربنی است. از سوی دیگر، سکوهای دریایی در معرض شرایط محیطی، طوفان، دمای شدید، ارتعاشات و غیره هستند. بنابراین سیستم های تشخیص گاز در دریا باید درجه یک باشند.

رایج ترین منابع خطر: هیدروکربن، سولفید هیدروژن و اکسیژن

سیستم های تشخیص گاز باید برای ایمنی در صنعت نفت و گاز نصب شوند.

شما می توانید حفاظت سطح بالایی را با سری PQ برای کاربردهای نفت و گاز با خواص مختلف ارائه دهید.


گروه آریان سپهر نمایندگی فروش دتکتور تشخیص گاز